Samenvoegen van bedrijven & contacten

Hoewel System One een handige melding geeft bij het dubbel invoeren van dezelfde bedrijfs- of persoonsnaam, kan het toch voorkomen dat bedrijven of contacten dubbel voorkomen in de database. Vanaf nu is er de mogelijkheid deze eenvoudig samen te voegen.

Samenvoegen bedrijven

Kom je een bedrijf twee keer tegen in je adressenbestand; gebruik dan de knop Samenvoegen uit het optiemenu in de detailweergave van een bedrijf. Er opent een scherm, waarin je vervolgens kunt aangeven welke gegevens je wilt behouden en welke overschreven kunnen worden.

Samenvoegen contactpersonen

Dezelfde procedure als bij het samenvoegen van een bedrijf kan ook bij contactpersonen worden uitgevoerd. Dit is aan te raden voordat je een mailing uitstuurt.

Meer artikelen